Vizyon ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ
Üniversitemizin yaşam boyu öğrenme odaklı bir kurum olmasını sağlamak için etkin bir kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini gerçekleştiren bir başkanlık olmak.

MİSYONUMUZ
Hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri ışığında ve yürütümüne verilmiş fonksiyonları çerçevesinde mali hizmetleri ve kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmektir.