Nilüfer TEKİN

Ünvanı: 
Mali Hizmetler Uzmanı
Görev Tanımı: 

 

-  Birimi sevk ve idare etmek,

- Stratejik planın oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak,

- Başkanlığımızın birim faaliyet raporunu hazırlamak,

- Üniversitemizin İdare faaliyet raporunu hazırlamak,

- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin çalışmalar yapmak,

- Başkanlığın Toplam Kalite Yönetimini geliştirmek için çalışmalar yapmak,

- Başkanlık ile ilgili üst yönetime sunulmak üzere bilgi üretmek,

- Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sıra 
16.00