Yunus GÜNER

Ünvanı: 
Mali Hizmetler Uzmanı
Görev Tanımı: 

    Stratejik planın oluşturulmasına ilişkin çalışmalara yardımcı olmak,
    Üniversitemizin İdare faaliyet raporunu kapak ve tablo çalışmalarını hazırlamak,
    Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporunun tablo ve  kapak çalışmalarını hazırlamak
    Başkanlığın Web Sitesinin güncellenmesi çalışmalarını gerçekleştirmek,
    Başkanlık adına veri giriş işlemlerini (QPR) gerçekleştirmek,
    Başkanlıkça hazırlanan; plan, program ve rapor benzeri her türlü belgenin, tasarım ve dizgisine dair her       türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek,