Bülent SÖĞÜT

Ünvanı: 
Sözleşmeli Memur
Görev Tanımı: 

1.     Stratejik planın oluşturulmasına ilişkin çalışmalara yardımcı olmak,
2.     Üniversitemizin İdare faaliyet raporu ile Başkanlığımızın birim faaliyet raporunu hazırlamak,
3.     Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak
4.     Başkanlığın Web Sitesi güncellemelerini ve ortak klasör işlemlerini gerçekleştirmek,
5.     Başkanlık adına veri giriş işlemlerini (QPR) gerçekleştirmek.
6.     Başkanlıkça hazırlanan; plan, program ve rapor benzeri her türlü belgenin, tasarım ve dizgisine dair her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
7.     Birimin her türlü yazışmalarını yapmak.
8.     Birim Yetkilisi/Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek.