Songül AKSOY

Ünvanı: 
Bilgisayar İşletmeni
Görev Tanımı: 

 

-Daire Başkanı’nın telefon görüşmelerini yürütmek, randevularını ayarlamak ve hatırlatmak,

-Daire Başkanlığı personelinin özlük hakları ile ilgili konuların takip edilmesini,  rapor gidiş - dönüş  yazılarının

   Personel Daire Başkanlığına yazıyla bildirilmesini sağlamak,

-Başkanlığa gelen her türlü evrakın imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine iletilmesini sağlamak,

-Daire Başkanı tarafından yazılması talep edilen yazıları yazmak,

-Başkanlığa gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre dosyalanmasını sağlamak.

Sıra 
2.00