Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Temmuz 2017 Dönemine Ait Mali Tablolar Yayımlanmıştır.