Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mayıs 2017 Dönemine Ait Mali Tablolar Yayımlanmıştr.