Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Kasım 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.