2016 Yılı Birim Faaliyet Raporları Hazırlama Rehberi yayımlanmıştır.