Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Ekim 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.