Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Eylül 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.