Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Ağustos 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.