Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Temmuz 2016 dönemine ait mali tablolar yayımlanmıştır.