Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Haziran 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.