Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mayıs 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.