Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Nisan 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.