Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Ocak 2016 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır