Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Aralık 2015 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır