Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Kasım 2015 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır