Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Ekim 2015 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır