Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Eylül 2015 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır