Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Ağustos 2015 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.