Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Temmuz 2015 dönemine ait Mali Tablolar yayımlanmıştır.