Taşınırların Harcama Yönetim Sistemi sürecine ait kılavuz revize edilmiştir.