Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ