"QPR Programı Veri Giriş Eğitimi Bilgilendirme Toplantısı" Başkanlığımız tarafından 22.06.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

     Üniversitemiz Stratejik Plan-Performans Programlarının hazırlanması ve izleme-değerlendirmenin yapılabilmesi için kullanılacak olan QPR Programı Yazılımının, Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve Veri Giriş Sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 22 Haziran 2012 Cuma günü Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.