Başkanlığımızın ev sahipliği yaptığı "Kontrol Ortamı Atölye Ön Çalışma Programı" 28.04.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 
Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğini yaptığı, Mali Yönetim ve Kontrol Rehberi Çalışmalarında Kontrol Ortamı Standartları Atölye çalışması 28 Nisan Cumartesi günü Üniversitemizde gerçekleştirildi.
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında "Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması amacıyla, Maliye Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesinin işbirliği ile 10-11 Mayıs tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan IV. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları toplantısına hazırlık niteliği taşıyan atölye çalışmasında Kontrol Ortamı Standartları ile ilgili mevzuat tartışıldı. Toplantı diğer Üniversitelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.