Aynur UZUNDUMLU

Ünvanı: 
Mali Hizmetler Uzmanı
Görev Tanımı: 

1.     İç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye yardımcı olmak.

2.     Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesine istinaden taahhüt ve sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak.

3.     İhtiyaçların karşılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğu sağlamak.

4.     Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

5.     Kendi görev alanı kapsamında olan her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak.

6.     İç Kontrolle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamak.

7.     Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Sıra 
22.00