Fedime Eraydın

Ünvanı: 
Veri Hazırlama Kontrol Memuru
Görev Tanımı: 

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
YUNUSEMRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-  Yukarıda yer alan harcama birimlerinden gelen ön ödeme (Avans ve kredi) ile proje haricindeki tüm ödeme evraklarının (maaş, ek ders, fazla çalışma, yolluk , mal ve hizmet satın alma, aboneliğe bağlı ödemeler vb.) kontrolünü yapmak
2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
3-     Birinci madde de yer alan ödemeler ile bakım sözleşmeleri, akaryakıt alımı ve diğer hizmet sözleşmelerine ilişkin taahhüt kartlarını düzenlemek ve takibini yapmak
4-     Başkanlığın arşiv ve taşınır takip işlemlerini yerine getirmek
5-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak
6-     İzinli olması durumunda Zübeyde ERGÜVEN ERİŞ’E  ait görevleri yerine getirmek
7-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
8-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek