Adem GÜRSEV

Ünvanı: 
Büro Personeli
Görev Tanımı: 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Yukarıda yer alan harcama birimlerinden gelen ön ödeme (Avans ve kredi) ile proje haricindeki tüm ödeme evraklarının (maaş, ek ders, fazla çalışma, yolluk , mal ve hizmet satın alma, aboneliğe bağlı ödemeler vb.) kontrolünü yapmak
2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
3-     Birinci madde de yer alan ödemeler ile bakım sözleşmeleri, akaryakıt alımı ve diğer hizmet sözleşmelerine ilişkin taahhüt kartlarını düzenlemek ve takibini yapmak
4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak
5-     İzinli olması durumunda Ergün DUTDİBİ ve Olcay GÜLSES’ a  ait görevleri yerine getirmek
6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek