Olcay GÜLSES

Ünvanı: 
İşçi
Görev Tanımı: 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER BÖLÜMLER

DİĞER MERKEZLER

GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Yukarıda yer alan harcama birimlerinden gelen ön ödeme (Avans ve kredi) ile proje haricindeki tüm ödeme evraklarının (maaş, ek ders, fazla çalışma, yolluk , mal ve hizmet satın alma, aboneliğe bağlı ödemeler vb.) kontrolünü yapmak
2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
3-     Birinci madde de yer alan ödemeler ile bakım sözleşmeleri, akaryakıt alımı ve diğer hizmet sözleşmelerine ilişkin taahhüt kartlarını düzenlemek ve takibini yapmak
4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak
5-     İzinli olması durumunda Adem GÜRSEV ve Ergün DUTDİBİ’ ne  ait görevleri yerine getirmek
6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek