Bülent ARSLANKAYA

Ünvanı: 
Şube Müdürü
Görev Tanımı: 

    Görev konusu işlerin Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
    Mahiyetinde bulunan personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak, işlemleri incelemek ve hataları düzeltmek
    Mahiyetinde bulunan personelin kısa süreli izinlerini vermek ve mesai devamı takibini gerçekleştirmek
    Birimi ile ilgili evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak
    Birimine gelen ödeme evraklarının birimde son kontrolünü yapmak ve Muhasebe Yetkilisine göndermek,
    Daire Başkanı ve Muhasebe Yetkilisi tarafından kendisine havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak, ilgili personele iletmek ve sonuçlandırmak
    Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
    Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek