Hamdi ÇELİK

Ünvanı: 
Memur
Görev Tanımı: 

1-     Üniversitemiz Proje Biriminden gelen;
·       Her türlü BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
·       Her türlü RAYLI SİSTEMLER PROJELERİ ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
·       Her türlü HAVACILIK MERKEZİ PROJELERİ ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
·       BAP, RAYLI SİSTEMLER ve HAVACILIK MERKEZİ projelerine ait ön ödeme (avans ve kredi) işlemlerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
 
kontrolünü yapmak
2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, faaliyet raporları hazırlama, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
3-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak
4-     İzinli olmaları durumunda Behiye EROL’a  ait görevleri yerine getirmek