Ferit KIRDÖK

Ünvanı: 
Memur
Görev Tanımı: 

1-     Üniversitemiz Proje Biriminden gelen;
·       Her türlü BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
·       Her türlü TUBİTAK Projeleri ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
·       Her türlü ARİNKOM Projesi ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
·       TUBİTAK  Projelerine ait ön ödeme (avans ve kredi) işlemlerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,
kontrolünü yapmak
2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, faaliyet raporları hazırlama, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
3-     muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak
5-     İzinli olmaları durumunda Şeyda DİNDAR’ a  ait görevleri yerine getirmek
6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek