Pınar ÖZÖĞÜT

Ünvanı: 
Memur
Görev Tanımı: 

1-     Kişilerden Alacaklar İşlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
2-     Günlük Banka Tahsilat , Ödeme ve gün sonu İşlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
3-     Diğer Emanetler İşlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak
5-     İzinli olması durumunda Handan SARITAŞ ve Serap TERZİOĞLU’ na  ait görevleri yerine getirmek
6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek