Serap TERZİOĞLU

Ünvanı: 
Memur
Görev Tanımı: 

1-     Kira İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
2-     Öğrenci Harç Tahsilatları İşlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
3-     Öğrenci İade İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak
4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak
5-     İzinli olması durumunda Handan SARITAŞ ve Pınar ÖZÖĞÜT’ e  ait görevleri yerine getirmek
6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek