Şeyda DİNDAR

Ünvanı: 
İşçi
Görev Tanımı: 

1-     Üniversitemiz Proje Biriminden gelen;

·       Her türlü BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       Her türlü AB- ERASMUS ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       Her türlü SAN-TEZ ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       Her türlü FARABİ ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       AB- ERASMUS, SAN-TEZ, FARABİ projeleri ve programlarına ait ön ödeme (avans ve kredi) işlemlerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

 

kontrolünü yapmak

2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, faaliyet raporları hazırlama, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

3-     PROJE VADELİ BANKA HESAPLARI işlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak

5-     İzinli olmaları durumunda Ferit KIRDÖK ‘e  ait görevleri yerine getirmek

6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 

Sıra 
14.00