Behiye EROL

Ünvanı: 
İşçi
Görev Tanımı: 

1-     Üniversitemiz Proje Biriminden gelen;

·       Her türlü BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       Her türlü AB- ERASMUS ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       Her türlü ARİNKOM Projesi ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       Her türlü MEVLANA ödemelerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

·       MEVLANA  Programına ait ön ödeme (avans ve kredi) işlemlerine ilişkin muhasebe işlem fişlerinin,

kontrolünü yapmak

2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, faaliyet raporları hazırlama, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

3-     PROJE VADELİ BANKA HESAPLARI işlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak

5-     İzinli olmaları durumunda Hamdi ÇELİK’ e a  ait görevleri yerine getirmek

6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

Sıra 
12.00