Vural KAHRAMAN

Ünvanı: 
Memur
Görev Tanımı: 

1-     Vergi İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

2-     SGK İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

3-     Emanet İşlemleri (Sendika , Kefalet , İşsizlik vb.) ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

4-     Teminat Mektupları İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

5-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak

6-     İzinli olması durumunda İbrahim KOCA’ ya ait görevleri yerine getirmek

7-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

8-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 

Sıra 
10.00