İbrahim KOCA

Ünvanı: 
Tekniker
Görev Tanımı: 

1-     Emanetler (İcra İşlemleri) ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

2-     Bütçe Emanetleri Hesabı ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

3-     Ön Ödeme (Avans ve Kredi) İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak

5-     İzinli olması durumunda Vural KAHRAMAN’ a ait görevleri yerine getirmek

6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 

Sıra 
8.00