Zübeyde ERGÜVEN ERİŞ

Ünvanı: 
Memur
Görev Tanımı: 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

1-      

 

 

 

 

 

1-1-1    1Yukarıda yer alan harcama birimlerinden gelen ön ödeme (Avans ve kredi) ile proje haricindeki tüm ödeme evraklarının (maaş, ek ders, fazla çalışma, yolluk , mal ve hizmet satın alma, aboneliğe bağlı ödemeler vb.) kontrolünü yapmak

2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

3-     Birinci madde de yer alan ödemeler ile bakım sözleşmeleri, akaryakıt alımı ve diğer hizmet sözleşmelerine ilişkin taahhüt kartlarını düzenlemek ve takibini yapmak

4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak

5-     İzinli olması durumunda Mustafa AVSAN’ a  ait görevleri yerine getirmek

6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 

 

Sıra 
21.00