Ergün DUTDİBİ

Ünvanı: 
Bilgisayar İşletmeni
Görev Tanımı: 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELLERİLER ARAŞ.ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞTIRMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜD.

YER VE UZAY BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Yukarıda yer alan harcama birimlerinden gelen ön ödeme (Avans ve kredi) ile proje haricindeki tüm ödeme evraklarının (maaş, ek ders, fazla çalışma, yolluk , mal ve hizmet satın alma, aboneliğe bağlı ödemeler vb.) kontrolünü yapmak

2-     Birinci maddede yer alan iş ve işlemlere ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

3-     Birinci madde de yer alan ödemeler ile bakım sözleşmeleri, akaryakıt alımı ve diğer hizmet sözleşmelerine ilişkin taahhüt kartlarını düzenlemek ve takibini yapmak

4-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak

5-     İzinli olması durumunda Adem GÜRSEV ve Olcay GÜLSES’ e  ait görevleri yerine getirmek

6-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

7-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

Sıra 
19.00