Derya Burçin BAYRAK

Ünvanı: 
Mali Hizmetler Uzmanı
Görev Tanımı: 

   Taşınır İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

   Taşınmaz İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

   Ay sonu işlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

   Aylık, Dönem başı ve Dönem Sonu Kamu İdare Raporları İşlemlerine ait her türlü yazışma ve  takip           işlemlerini yapmak

    Yıl sonu işlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

    Kesin Hesap İşlemleri ile ilgili her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

    Genel Muhasebe Yön. Mali Raporları İşlemlerine ait her türlü yazışma ve  takip işlemlerini yapmak

    İzinli olması durumunda Ersin BATILILAR’ a   ait görevleri yerine getirmek

    Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

    Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 

 

Sıra 
18.00