Ersin BATILILAR

Ünvanı: 
Taşınır Konsolide Görevlisi
Görev Tanımı: 

 

-Taşınmaz ve Taşınır Mal Yönetim İşlemlerini hazırlamak,

-Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

-Aysonu, Yılsonu ve Yönetim Dönemi Hesabı işlemlerini sonuçlandırmak,

-Bütçe Giderleri Hesabı ve  Kesin Hesabın Hazırlanması işlemlerini yürütmek,

-Raporlama ve mali istatistikleri oluşturmak,

-İlgili mevzuattaki hükümler doğrultusunda iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

 

Sıra 
5.00