Handan SARITAŞ

Ünvanı: 
Mali Hizmetler Uzmanı
Görev Tanımı: 

1-     Hazine Yardımı İşlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

2-     Üniversitemiz Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri işlemlerinin muhasebe yetkilisi adına takibini yapmak , kasa defterlerinin kontrolünü gerçekleştirmek, her türlü yazışma, muhasebeleştirme işlemlerini yapmak

3-     Vadeli Banka Hesabı (Proje Vadeli Hesapları hariç) işlemlerine ait her türlü yazışma, muhasebeleştirme ve takip işlemlerini yapmak

4-     Sayıştay sorgu, denetim raporu ve ilamları ile ilgili her türlü yazışma ve takip işlemlerini yapmak

5-     Görevlendirildiği döneme ait yevmiye evraklarını ayırmak , poşetlemek ve evrak istendiğinde çıkarmak ve tekrar yerine koymak

6-     İzinli olması durumunda Serap TERZİOĞLU ve Pınar ÖZÖĞÜT’ e  ait görevleri yerine getirmek

7-     Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

8-     Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 

Sıra: 
26.00