Esin CAN

Ünvanı: 
Büro Personeli
Görev Tanımı: 

1.       İç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye yardımcı olmak.

2.       Üniversitemiz iç kontrol yönetim sistemi doğrultusunda birim iç kontrol çalışmalarında kendine verilen iş / işlemleri yapmak.

3.       Görevi ile ilgili süreçleri İç kontrol Yönetim Sistemi çerçevesinde, iç kontrol hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

4.       Başkanlığın Web Sitesi güncellemelerini ve ortak klasör işlemlerini gerçekleştirmek,

5.       Başkanlık adına veri giriş işlemlerini (QPR) gerçekleştirmek.

6.       Birimin iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için kendilerine verilen iş/işlemleri yapmak.

7.       Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek, takip etmek ve arşivlenmesini sağlamak.

8.       İç Kontrol Birim Yetkilisi tarafından verilen görev sorumluluklarıyla ilgili benzeri görevleri yapmak.

Sıra 
7.00