Bütçe ve Performans Alt Birimi

 
Adı ve Soyadı                                      Ünvanı                                 Görevi
Handan SARITAŞ                                Mali Hizmetler Uzmanı        Birim Yetkilisi
Demet DOKUYUCU AKBULUT           Mali Hizmetler Uzmanı  
Ülkü KAYA                                           Bilgisayar İşletmeni
 
 
 

Adı Soyadı Ünvanı Görevi
Ülkü KAYA Memur Görev Tanımı
Handan SARITAŞ Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı
Demet DOKUYUCU AKBULUT Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı