Bütçe ve Performans Alt Birimi

 
Adı ve Soyadı                                      Ünvanı                                 Görevi
Handan SARITAŞ                                Mali Hizmetler Uzmanı        Birim Yetkilisi
Demet DOKUYUCU AKBULUT           Mali Hizmetler Uzmanı  
Ülkü KAYA                                           Bilgisayar İşletmeni