Ülkü KAYA

Ünvanı: 
Memur
Görev Tanımı: 

     Bütçeyi hazırlamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
    Ayrıntılı finansman programını hazırlamak,
    Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
    Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
    Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
    İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
    Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak: Birimlerden gelen ;          
a.      Serbest
b.     Aktarma
c.      Revize
d.     Ek Ödenek
Talepleri ile ilgili bütçe işlemlerini e-Bütçe ve Say2000i otomasyon sistemi üzerinde sonuçlandırmak.