Ahmet TERZİ

Ünvanı: 
Büro Personeli
Görev Tanımı: 

 

- Bütçeyi hazırlamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

- Ayrıntılı finansman programını hazırlamak,

-Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

-Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

-Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

- İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

-Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak : Birimlerden gelen ;          

            -Serbest

            -Aktarma

            -Revize

            -Ek Ödenek

 Talepleri ile ilgili bütçe işlemlerini e-Bütçe ve Say2000i otomasyon sistemi üzerinde sonuçlandırmak.

Sıra 
27.00